Baby gym - cvičení pro malé děti

1- 2 roky

Cvičení zaměřené pro batola 1-2 roky rozvíjející pomocí hry pohybové dovednosti.

Lekce je určena pro děti, které již samostatně chodí (věkové rozpětí 1-2 roky je pouze orientační).

V úvodní části se přivítáme písničkou a věnujeme se pohybovým říkankám, které v dětech rozvíjejí smysl pro rytmus, procvičují paměť a rozšiřují slovní zásobu. Dále cvičíme s psychomotorickým padákem, věnujeme se rozvoji jemné motoriky (sbírání míčků atp.), případně zkoušíme rozlišovat barvy. Jelikož děti v této věkové kategorii chvíli nepostojí, na závěr je pro ně připravena překážková dráha, kde se mohou dostatečně vyřádit. 

Cvičení má přínos nejenom v oblasti motorického vývoje dětí, nabízí také ideální možnost pro rozvoj komunikace a prvních sociálních interakcí.

Lekce trvá 45min a probíhá za doprovodu rodičů.

Kdy?

Každé úterý a čtvrtek od 10 hod.​

Kde?

Náměstí sítná 3113, Kladno - átrium hotelu Kladno