Úspěchy

2018-2024

Mezinárodní turnaj Grand Prix Hradec Králové 2024

1. místo

Dominik Troka – kata mladší žáci

Dominik Troka – kata starší žáci

Eliška Pešková – kata starší žákyně 

2. místo

Mikuláš Nosek – kata mladší žáci 

David Tuška – kata starší žáci 

Jůlie Plachá – kata starší žákyně

3. místo

Míra Hloušek – kata starší žáci 
Eliška Pešková – kata mladší žáci 
Honza Bárta – kata junioři 
David Tuška – kata starší žáci

Národní pohár WKF, 1. kolo

1. místo

2. místo

3. místo

Honza Bárta – kata junioři
Fanda Rozner – kata dorostenci

Národní pohár SKIF 2024

1. místo

Dominik Troka – kata mladší žáci

Fanda Rozner – kata dorostenci

2. místo

Dominik Troka – kata starší žáci

Martin Šikola – kata mladší žáci

Honza Bárta – kata junioři 

Honza Bárta – kata U21

3. místo

Adam Ilavský – kata starší žáci

Mistrovství ČR FSKA 2023

1. místo

Fanda Rozner – kata dorostenci

Martin Šikola – kata žáci

Jůlie Plachá – kata žákyně

2. místo

Honza Bárta – kata junioři 

3. místo

Ústecký regionální pohár 2023

1. místo

Fanda Rozner

Martin Šikola

Honza Bárta

Jůlie Plachá

2. místo

Dominik Troka – kata žáci

3. místo

Memoriál Josefa Rajcherta 2023

1. místo

Fanda Rozner – kata dorostenci

Martin Šikola – kata žáci

Jůlie Plachá – kata žákyně

Honza Bárta – kata junioři

2. místo

Dominik Troka – kata žáci

3. místo

Mezinárodní turnaj Dresden Open 2023

1. místo

Fanda Rozner – kata dorostenci

2. místo

3. místo

Mezinárodní turnaj Hradec Králové SKIF 2022

1. místo

Honza Bárta – kata junioři

Jůlie Plachá – kata žákyně 

2. místo

Dominik Troka – kata žáci

Fanda Rozner – kata dorostenci

3. místo

Eliška Pešková – kata žákyně

Mistrovství ČR WKF 2022

1. místo

 

 

2. místo

3. místo

Honza Bárta – kata junioři

Ústecký soptík 2022

1. místo

Fanda Rozner – kata žáci

2. místo

Martin Šikola – kata žáci

Eliška Pešková – kata žákyně

3. místo

Jůlie Placha – kata žákyně

2. kolo národního poháru 2022

1. místo

2. místo

Honza Bárta – kata junioři

3. místo

Fanda Rozner – kata žáci

Národní pohár SKIF 2022

1. místo

Honza Bárta – kata junioři

2. místo

Fanda Rozner – kata žáci

3. místo

ROK 2021

1. místo

COVID Omikron

2. místo

COVID Delta

3. místo

COVID Kraken

MČR WKF

1. místo

Anička Vrábelová – kata seniorky

Anička Kolaříková – kata žákyně

2. místo

Bára Veselá – kata seniorky

3. místo

Národní pohár

Mistři ČR

František Rozner – kata mladší

žáci

Jan Bárta – kata žáci

Valeria Kuzněcová – kata žákyně A

nna Vrábelová – kata juniorky

2. místo

Bára Veselá – kata seniorky

3. místo

TrinNhuSam Martin


Kašparová Františka

MČR FSKA

1. místo

Veselá Bára

Vrábelová Anička

Kuzněcová Valeria

Trin Nhu Sam Martin

Najmanová Milena

Veselá Bára

Vrábelová Anna

Kušková Emma

Veselá Bára

Vrábelová Anna

2. místo

Krausz Jakub

Veselá Bára

Vrábelová Anna

Šimovič Martin

Kašparová Františka

Kuzněcová Valeria

3. místo

Jandová Aneta

Rozner František

Bárta Jan

Tuška David

Černých Sam

Bárta Jan

TrinNhuSam Martin

Národní pohár

1. místo

Matyáš Houska 

2. místo

3. místo

Valeria Kuzněcová

Jan Bárta

Ústí nad Orlicí

1. místo

Anička Vrábelová 

Martin Trinh Nhu Sam

Valeria Kuzněcová 

2. místo

Barbora Veselá 

Emma Kušková 

Jan Bárta 

3. místo

Františka Kašparová

GP Ostrava

1. místo

 František Rozner

TrinNhuSam Martin

 Kuzněcová Valeria

2. místo

3. místo

Bárta Jan

Kašparová Františka

Pohár nadějí

1. místo

Anička Kolaříková – kata mladší žákyně

2. místo

Marek Rendla – kata junioři

Matyáš Houska – kata mladší žáci

3. místo

Bára Veselá – kata dorostenky

Národní pohár mládeže, Trutnov

1. místo

Bára Veselá 

Františka Kašparová 

Jakub Krausz 

Martin Trinh Nhu Sam

2. místo

Matyáš Houska 

Emma Kušková 

3. místo

Jan Bárta 

Valeria Kuzněcová 

Tomáš Smutný

Národní pohár

1. místo

2. místo

3. místo

František Rozner – kata žáci 7-9 let

Matyáš Houska – kata žáci 10-11 let

Valeria Kuzněcová – kata žákyně 10-11 let

Velká cena Brno

1. místo

František Rozner 

2. místo

Františka Kašparová 

Matyáš Houska 

Honza Bárta 

Anička Vrábelová 

3. místo

Jakub Krausz 

Bára Veselá

Národní pohár

1. místo

2. místo

Matyáš Houska, kata žáci

3. místo

Ústecký regionální pohár

1. místo

Anička Kolaříková, kata žákyně

Trinh Nhu Sam Martin, kata žáci

Valeria Kuzněcová, kata žákyně 

Anička Kolaříková, kata Žákyně

2. místo

jjan Bárta, kata žáci 

Františka Kašparová, kata žákyně

František Rozner, kata žáci

 

3. místo

Anička Vrábelová, kata juniorky

Denisa Holubovská, kata žákyně

Lázeňský pohár

1. místo

Jan Bárta, kata žáci

2. místo

Františka Kašparová, kata žákyně

Bára Veselá, kata juniorky

Trinh Nhu Sam Martin, kata žáci

3. místo

Anička Kolaříková, kata žákyně

Matyáš Houska, kata žáci

Denisa Holubovská, kata žákyně

Národní pohár

1. místo

2. místo

3. místo

Bára Veselá, kata juniorky

Kesl cup

1. místo

2. místo

Františka KAŠPAROVÁ kata žákyně

Anička KOLAŘÍKOVÁ, kata žákyně

Anička VRÁBELOVÁ kata juniorky

3. místo

Valeria KUZNĚCOVÁ, kata žákyně

Martin TRIN NHU SAM, kata žáci 

Matyáš HOUSKA, kata žáci

Grand Prix

1. místo

Matyáš Houska, kata žáci

Anička Kolaříková, kata žákyně

2. místo

Jakub Krausz – kata junioři

Bára Veselá – kata juniorky

3. místo

Pohár nadějí

1. místo

Denisa Holubovská, kata žákyně

Matyáš Houska, kata žáci

Bára Veselá, kata juniorky

2. místo

František Rozner, kata žáci 

Anička Vrábelová, kata juniorky

Tomáš Kouba, kata junioři

3. místo

Františka Kašparová, kata žákyně

Valeria Kuzněcová, kata žákyně 

Anička Kolaříková, kata žákyně

Ústecký regionální pohár

1. místo

Matyáš Houska, kata žáci

2. místo

Anička Vrábelová, kata juniorky

3. místo

Tomáš Kouba, kata junioři

Arawaza cup

1. místo

2. místo

7. místo

Anička Kolaříková, kata žákyně